Opel Nexteam

Na zamieszczonych zdjęciach jest przedstawione sposób wykonania nowej wewnętrznej linii zasilania przez firmę Eltejot na terenie Opel Nexteam. Kabel zasilający był poprowadzony od złącza kablowego do hali serwisowej. Aby doprowadzić kabel do hali serwisowej, należało uprzednio rozebrać kostkę wykopać rów i dodatkowo kabel został włożony w rurę DVK w celu dodatkowej ochrony od uszkodzeń mechanicznych, a ponadto gdy w przyszłości zajdzie taka potrzeba to będzie można poprowadzić dodatkowy kabel bez rozbierania kostki. Firma Eltejot zawsze wykonuje swoje usługi tak aby na przyszłość klient miał jak najwięcej możliwości bezkolizyjnej rozbudowy instalacji elektrycznej.