Hala sportowa w Świebodzinie

Na zamieszczonych zdjęciach przedstawiony jest proces wykonania instalacji elektrycznej w Hali Sportowej w Świebodzinie, gdzie firma Eltejot była podwykonawcą firmy ZCS Polska Sp. Z o.o.

Proces montażu instalacji elektrycznej składał się z kilku etapów. W pierwszym etapie położono przewody elektryczne do gniazd 230 V przewodem YDYP 3×2,5mm i oświetlenia podstawowego YDYP 3×1,5mm. Natomiast do oświetlenia awaryjnego użyto przewodu YDYP 4×1,5mm ponieważ oświetlenie awaryjne posiada akumulatory i musi być ładowane nawet po zgaszeniu światła. Zasilanie obiektu wykonano kablem YKYżo5x35mm i położono bednarkę, która okalała budynek i przymocowana została do rozdzielni głównej. Na zewnątrz została położona instalacja elektryczna zasilająca oświetlenie terenu kablem YKY 5x4mm. Poza instalacją 230-400V została położona instalacja odgromowa, telefoniczna i alarmowa.

Drugi etap polegał na zamocowaniu instalacji elektrycznej na suficie hali sportowej i zamontowaniu lamp oświetlających halę, które znajdowały się na wysokości 12m. Zasilanie lamp składało się z zamocowania głównego przewodu YDYżo 5x4mm w rurkach PCV. Oświetlenie hali miało trzy sekcje każda zapalana osobno z rozdzielni oświetleniowej. Następnie na zewnątrz posadowiono fundamenty pod latarnie i przymocowano do nich czterometrowe słupy kompozytowe wraz z oprawami.

Trzeci etap polegał na zamontowaniu wyłączników i gniazd 230V, a także opraw oświetleniowych. Również w tym etapie podłączono rozdzielnie główną która posiadała około 100 obwodów, a także podłączono rozdzielnie wentylacyjną i oświetleniową. W rozdzielniach zastosowano ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe, bezpieczniki zwarciowe charakterystyce „b” i „c”, wyłączniki bistabilne i wzrostowy wyłącznik ppoż. Po zakończeniu prac dokonano pomiarów instalacji elektrycznej i pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, a także sprawdzono zadziałanie wyłączników ppoż. Do oddania obiektu do użytku sporządzono dokumentację powykonawczą.